bn-herb.png
_0008_1.jpg
Opcje zaawansowane
Środa, 23-10-2019,   Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Ankieta - odnawialne źródła energii
05.07.2019Karol Stęplowski1284

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Łopiennik Górny zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem  kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do składania ankiet wraz z deklaracją udziału w projekcie. Gmina zamierza złożyć we wrześniu wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach mieszkańców.

Wnioskować będziemy o dofinansowanie montażu:

 • kolektorów słonecznych (wytwarzanie energii cieplnej – ciepła woda)
 • paneli fotowoltaicznych  (wytwarzanie energii elektrycznej)
 • kotłów na biomasę (pellet) 

Przewidywana wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, muszą złożyć wypełnioną w całości i podpisaną ankietę. Ankietę wraz z deklaracją udziału w projekcie należy złożyć osobiście na formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie do 26 lipca 2019 r.

We wskazanych w ankietach lokalizacjach firma zewnętrzna przeprowadzi inwentaryzacje techniczne w celu oceny możliwości montażu wybranych instalacji OZE. Inwentaryzacja techniczna jest obowiązkowa dla każdej zgłoszonej nieruchomości, na tym etapie zostanie także dobrana moc instalacji. Koszt inwentaryzacji technicznej pokrywa w całości mieszkaniec (ok. 70 zł od instalacji). Z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu (nieodpłatna).

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić następujące warunki:

 • Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości, na której planowany jest montaż instalacji (przy współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu),
 • Wnioskodawca nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Łopiennik Górny z tytułu należności podatkowych, za odbiór odpadów komunalnych, dostawę wody, itd.
 • nieruchomość musi posiadać uregulowany stan prawny oraz być oddana do użytku,
 • w budynku, w którym planowany jest montaż instalacji, nie może być prowadzona żadna działalność gospodarcza lub rolnicza (instalacje wykorzystywane mogą być wyłącznie do celów mieszkalnych),
 • nie ma możliwości instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku pokrytego eternitem.

Szacowane koszty udziału w projekcie (wkład własny mieszkańca):

 • 15% kosztów kwalifikowanych obejmujących m.in. dostawę i montaż instalacji oraz inspektora nadzoru,
 • wszelkie koszty niekwalifikowe (jeżeli się pojawią),
 • cały podatek VAT jest w pełni pokrywany przez uczestnika projektu.
 • Stawka podatku VAT wynosi:
 • - 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym,
 • - 23% w przypadku montażu na budynku gospodarczym lub na gruncie.
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn10.png
bn11.png
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
LL2014.jpg
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3769119
«»