bn-herb.png
_0006_3.jpg
Opcje zaawansowane
Środa, 23-10-2019,   Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych
25.01.2018Karol Stęplowski2278
grafika

Uprzejmie informujemy, że Gmina Łopiennik Górny rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”, wspólnie z gminami: Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan-Majorat oraz Powiatem Krasnostawskim, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”

Nazwa beneficjenta: Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

Partnerzy projektu: Gmina Chełm, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Ulan-Majorat, Powiat Krasnostawski

Województwo: lubelskie, Powiaty: chełmski, krasnostawski, radzyński, świdnicki (lubelskie)

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 2.1. Cyfrowe Lubelskie

Wartość projektu: 7 460 874,00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 497 829,76 PLN

w tym dofinansowanie dla Gminy Łopiennik Górny 1 134 506, 39 PLN

27 października 2017 r. Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego (Lider projektu) podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez gminy Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan-Majorat oraz Powiat Krasnostawski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego - interesantów ww. jednostek oraz ich kierownictw i pracowników.

W ramach projektu przewiduje się:

1) modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych poszczególnych jednostek, w tym:

a) Modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych,

b) Dostosowanie i wdrożenie formularzy na ePUAP dla planowanych e-usług,

c) Integrację systemów dziedzinowych z EZD (system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją),

d) Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,

e) Modernizację i rozbudowa EZD-w tym integrację z ePUAP,

f) Uruchomienie portalu e-należności dla każdej z jednostek,

g) Zakup i wdrożenie systemów do planowania i zarządzania budżetem oraz obsługi rady,

h) Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oświatą,

i) Dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0,

j) Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego,

k) niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w poszczególnych jednostkach w różnym zakresie u poszczególnych partnerów,

2) uruchomienie wspólnej platformy partycypacji społecznej,

3) zarządzanie projektem,

4) działania promocyjne.

Wdrożenie usług planowane jest do końca I kwartału 2019 r.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn10.png
bn11.png
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
LL2014.jpg
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3768845
«»